Zastaw i przewłaszczenie nieruchomości

Firmy pozabankowe oferujące pożyczki zabezpieczone nieruchomościami skupiają się głównie na mieszkaniach, domach, obiektach hotelowych i przemysłowych zlokalizowanych w dużych miastach, kurortach i ogólnie, miejscach atrakcyjnych pod kątem inwestycyjnym. Zasadą działalności firm pozabankowych jest stosunkowo łatwa zbywalność zabezpieczonej nieruchomości. Jest to podstawa teorii zabezpieczenia. Musi być ono atrakcyjne pod którymś z aspektów ułatwiających ewentualne spieniężenie nieruchomości.

Pożyczki pod przewłaszczenie nieruchomości

pożyczki pod zastaw nieruchomości w KrakowieRożne firmy, obecne na rynku pozabankowym przyjmują różny tzw. współczynnik LTV. Jest to współczynnik określający stosunek wartości nieruchomości do kwoty dostępnego finansowania. Jeżeli jakaś firma określiła LTV dla nieruchomości znajdującej się w Poznaniu na poziomie 50% to oznacza to, że jeżeli nasza nieruchomość jest warta 500 tysięcy złotych to dostaniemy maksymalnie 250 tysięcy złotych pod zabezpieczenie tej nieruchomości. Zastaw nieruchomości w Polsce odbywa się w formie zabezpieczenia. Mieszkanie, dom lub działka budowlana są zabezpieczeniem w tym sensie, że gwarantują one spłatę zobowiązania z tytułu przejęcia nieruchomości. Firma pożyczkowa ma dwie możliwości, albo wpisze się w dziale IV księgi wieczystej, albo w dziale II. Wpis, w każdym z tych działów, oznacza że wobec tej nieruchomości istnieją jakieś roszczenia. Dział II bardziej odpowiada idei zastawu. Wpis w dziale II księgi wieczystej oznacza tak zwane przewłaszczenie. Deklarujemy w nim, że w przypadku niezaspokojenia wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki wierzyciel ma przejąć naszą nieruchomość w posiadanie. Większość firm, oferujących przewłaszczenie daje większe środki gotówkowe klientom, którzy decydują się na przewłaszczenie udokumentowane oddzielnym aktem notarialnym. Pewna firma, oferująca pożyczki pod zastaw nieruchomości w Krakowie podejmuje się zabezpieczaniu w formie pożyczki udzielanej w mechanizmie przewłaszczenia. Jest to opcja ugodowa. Przewłaszczenie jest w pewien sposób odpowiedzią na problemy wynikające z egzekwowania konsekwencji wynikających z wpisu w dziale IV.

Udzielanie finansowania w oparciu o wpis w dziale II księgi wieczystej staje się coraz popularniejszą formą zastawu. Firmy pozabankowe chętniej udzielają tego rodzaju finansowania, ponieważ nie mają wówczas problemu z egzekwowaniem należności za pomocą nieruchomości. W Krakowie znajdziemy firmę oferującą tego rodzaju pożyczki za pomocą mechanizmu opisanego powyżej. Jest to sposób satysfakcjonujący zarówno pożyczkodawcę jak i pożyczkobiorcę.