Zalety przewiertów horyzontalnych

Nowinki technologiczne coraz częściej są wprowadzane do urządzeń budowlanych i inżynieryjnych co pozwala sprawniej, dokładniej i oszczędniej przeprowadzać wszelkie prace. Powstały urządzenia umożliwiające wykonanie przewiertów lub przecisków umożliwiających bezwykopowe układanie rurociągów w gruncie. W przypadku przewiertu istnieje możliwość kierowania ruchami głowicy poprzez radiolokację skąd pochodzi określenie przewiert sterowany.

Szybkie i oszczędne przewierty horyzontalne

najlepszy przewiert sterowanyMożliwość budowy linii przesyłowych bez wykonywania wykopów poprzez wykonanie przewiertów sterowanych jest metodą coraz częściej wykorzystywaną ze względu na olbrzymie korzyści jakie ze sobą niesie. W nomenklaturze fachowej przewiert sterowany określany jest także jako horyzontalny, poziomy lub HDD. Przede wszystkim nie ulega zniszczeniu infrastruktura naziemna w postaci ciągów komunikacyjnych, nie dochodzi do dewastacji terenów zielonych i nie generuje ona utrudnień w ruchu. Dzięki braku niszczącej ingerencji znikają koszty jakie inwestor musiałby ponieść w związku z naprawą wszystkiego co zostałoby zniszczone, jak to jest w przypadku wykopu. Ogromnym plusem przewiertów horyzontalnych jest szybkie tempo prac oraz to, że jest to praca kompleksowa i nie kończy się jedynie na wykonaniu kanału w gruncie lecz na finalnym montażu rur lub okablowania w gruncie. Wniosek nasuwa się sam, że wszędzie tam gdzie jest to możliwe najkorzystniejszym rozwiązaniem do budowy rurociągu będzie uniwersalny i kompleksowy przewiert poziomy. Przed przystąpieniem do prac wiertniczych należy zbadać grunt i określić czy w danym miejscy będzie najlepszy przewiert sterowany gdyż w wyniku zbytniego zagęszczenia podziemnej infrastruktury trzeba będzie z niego zrezygnować. Po określeniu, że przewiert może być wykonany przeprowadza się wiercenie pilotażowe, sterowane z wykorzystaniem radiolokacji. Przewiert pilotażowy  jest następnie poszerzany w wyniku kolejnych rozwierceń aż do uzyskania pożądanej średnicy. Na sam koniec prac do przewiertu zostają wciągnięte rury lub kable podczas ostatniego rozwiercania. Przewierty horyzontalne pozwalają na budowę stosunkowo długich odcinków rurociągów o średnicy maksymalnej do 1200 mm.

Najdłuższym odnotowanym przewiertem sterowanym odnotowanym na świecie jest przewiert wykonany pod rzeką Sacramento liczący ponad 1000 metrów i ponad 1000 mm średnicy. W Polsce inżynierowie również mogą się pochwalić sporym osiągnięciem wykonując przewiert pod martwą Wisłą o długości ponad 500 metrów. Szczegóły tej jakże przydatnej technologii poznamy odwiedzając strony internetowe wykonawców opianych usług.