Zalety dobrej terapii rodzinnej

Problemy rodzinne zdarzają się bardzo często. Ludzie mają problem w komunikowaniu swoich potrzeb, w związku z czym często dochodzi do nieporozumień. Warto podkreślić z całą mocą, że psychoterapia rodzinna w znaczącym stopniu pomaga w rozwiązaniu konfliktów. Przede wszystkim terapeuta zawsze wspólnie ze swoimi klientami stara się zidentyfikować źródło problemu. Do specjalisty często zgłaszają się pary lub rodzice borykający się z problemami wychowawczymi.

Kiedy warto skorzystać z terapii rodzinnej?

terapia rodzinnaProblemy w związku zdarzają się nader często. Ma na to wpływ wiele czynników. Przede wszystkim codzienny pośpiech oraz stres wpływają na to, że nie ma za bardzo czasu na budowanie relacji z drugim człowiekiem, nawet tym najbliższym. Brak właściwej komunikacji prowadzi z kolei do nawarstwiających się konfliktów i wiecznych nieporozumień. Rodzice nie potrafią a dogadać się że swoimi dziećmi, szwankuje również relacja z partnerem. W trudnych przypadkach warto udać się do właściwego specjalisty. Terapia rodzinna pomaga w rozwiązywaniu poważnych problemów, jakie powstały w relacjach z najbliższymi osobami – rodzicem, współmałżonkiem lub też dzieckiem. Wskazana jest w wielu różnych sytuacjach. Bardzo często na terapię rodzinną trafiają rodzice chorego dziecka. Terapeuci zajmujący się rodzinami mogą potencjalnie pracować w różnych nurtach.  Najpopularniejszym z nich jest psychoterapia systemowa. Nurt ten zakłada, że każda grupa społeczna, w tym oczywiście rodzina, ma swoje unikalne cechy. Wewnątrz każdego systemu zachodzą skomplikowane procesy. Każdy członek rodziny pełni swoją rolę. Niekiedy dochodzi do znaczących dysfunkcji. Dzieje się tak, gdy poszczególne rolę nie są do końca zdefiniowane lub też na danej osobie ciąży zdecydowanie zbyt dużo obowiązków domowych. W takiej sytuacji zazwyczaj prędzej czy później dochodzi do konfliktów. Można zna jednak tego uniknąć. Terapeuta rodzinny na samym początku zapoznaje się z podstawowym problemem. Bywa również, że w trakcie terapii na jaw wychodzą inne okoliczności.

Terapia rodzinna to doskonała metoda służąca wspieraniu w rozwiązywaniu codziennych problemów. Warto podkreślić, że z pomocy specjalisty nie korzystają jedynie rodziny pochodzące z tak zwanej patologii, a wręcz przeciwnie. Wiele osób miewa problemy z właściwą komunikacją ze swoim partnerem, rodzicem lub dzieckiem. Prowadzi to do nawarstwiających się problemów. Pacjenci często uskarżają się na brak podziału obowiązków w rodzinie, czują się niezrozumiani przez swojego partnera lub współmałżonka.