Szybka instalacja urządzeń monitoringu

Prawidłowe rozmieszczenie kamer na planie monitorowania obiektu często oznaczało poziom skuteczności całego systemu. Dobrze usytuowane urządzenia ułatwiały bowiem pracę operatorów, a duże pole widzenia zapewniało większe możliwości i znacznie obniżało prawdopodobieństwo pomyłek. Kamery nie były jednak urządzeniami, które można było zainstalować w wybranym miejscu samodzielnie. Nieumiejętny montaż mógł skutkować nie tylko uszkodzeniami, ale również nieprawidłowym działaniem.

Fachowy montaż urządzeń monitorowania

instalacja kamer monitoringu krakówPodczas gdy plan monitorowania niewielkich obiektów i prywatnych domów był na ogół bardzo prosty, w przypadku dużych obiektów handlowych był on bardzo rozbudowany i trudny do rozszyfrowania przez osoby niezaznajomione z tworzeniem takowych. Plany najczęściej wykonywała więc ta sama firma, której zadaniem była również instalacja kamer monitoringu Kraków. Posiadając dostęp do obiektu, instalatorzy mogli znacznie szybciej wyznaczyć najlepsze punkty, w których miałyby być zamontowane urządzenia wizyjne, jak również sprawnie określić ich pole widzenia i przydatność w każdym miejscu. Dokładne przygotowania usprawniały również wszelkie prace instalacyjne, gdyż ułatwiały montaż i prawidłowe ustawienie nie tylko urządzeń wizyjnych, ale również wszelkiego okablowania w taki sposób, by nie mogło ono zostać przypadkowo lub celowo uszkodzone w trakcie pracy. Jako że plany monitorowania nie obejmowały dekoracji wnętrz obiektu, lub urządzeń już w nim się znajdujących, prace montażowe przede wszystkim polegały na usytuowaniu kamer w wybranym punkcie tak, by operator takową obsługujący posiadał jak największe pole widzenia, przesłaniane w jak najmniejszym stopniu. Kamery mogły być więc mocowane na wysięgnikach lub podwieszane pod sufitem, a w miejscach w których konstrukcja obiektu utrudniała instalację jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych na ścianach stosowano również rusztowania, pozwalające na zamontowanie bardzo różnorodnych urządzeń, od stałych kamer po ruchome urządzenia tubowe.

Te ostatnie były bardzo często montowane w dużych obiektach, ze względu na ich użyteczność i łatwość obsługi. Ich montaż zajmował jednak dość dużo czasu, więc zazwyczaj przeprowadzany był po godzinach pracy obiektu, w przeciwieństwie do instalacji standardowych kamer, które mogły być zakładane nawet w trakcie normalnej pracy na obiekcie, zwłaszcza o przeznaczeniu handlowym. Montaż kamer nie był jednak zbyt czasochłonny, a nawet największa ilość urządzeń mogła zostać zainstalowana w tydzień.