Firmy w branży: Spedycja i logistyka

  • Spedycja Siemionko
  • Usługi transportowo-spedycyjne Mniszek

Logistyka zajmuje się planowaniem tego, jak przepływa towar i dba o to, by sprawnie nim zarządzać. Spedycja to z kolei działalność, polegająca na organizowaniu przewozu towarów. Spedycja wchodzi w skład logistyki, ale zajmuje się węższym zakresem działań, przede wszystkim przemieszczaniem towarów w zakresie obowiązującego prawa i działalności gospodarczej.