Firmy w branży: Ślusarstwo, Spawanie

Ślusarstwo jest zawodem,zajmującym się głównie ręczną obróbką metali na zimno. Ma na celu wykonywanie różnych przedmiotów metalowych, montaż oraz naprawianie urządzeń technicznych. Spawanie natomiast polega na łączeniu materiałów przez ich nagrzanie i stopienie w miejscu łączenia z dodaniem lub bez dodania spoiwa.