Procedura zatrudnienia pracownika z Bangladeszu

Kraje Azji Południowo Wschodniej borykają się z wieloma problemami natury ekonomicznej i natury życiowej. Polska, dla pracowników z Bangladeszu, jawi się jako kraj możliwości, w którym będą mogli żyć za uczciwe pieniądze, a pieniądze wysyłane do ich rodzin w Bangladeszu, nawet jeżeli potraktujemy je jako niewielka część dochodu uzyskanego w Polsce, może przewyższać zdecydowanie średnie wynagrodzenie w Bangladeszu. Dlatego też, Polska jest dla pracowników z Bangladeszu, bardzo ciekawym kierunkiem.

Droga z Bangladeszu do Polski

pracownik z BangladeszuPodczas problemu rekrutacyjnego, firmy oustourcingowe realizujące zatrudnienie dla firm mających siedzibę na terenie Polski, przeprowadzają potencjalnego pracownika przez cały proces zatrudnienia w Polsce, proces legalizacji zatrudnienia oraz przez pierwsze miesiące pobytu w Polsce. Proces zatrudnienia w Polsce polega na znalezieniu odpowiedniego pracodawcy w Polsce, przedstawienie warunków i na podpisaniu promesy na podstawie której dany pracownik ma w Polsce pracować. Następnie dokumenty są wysyłane do Polski i konkretny Wojewoda wydaje pracownikowi pozwolenie na pracę i na pobyt czasowy lub pobyt na czas nieokreślony w Polsce. Tak przygotowany pracownik musi wykupić w polskiej ambasadzie wizę, która uprawnia go do wjazdu na teren Polski. Po prawidłowym przebiegu całej procedury, pracownik może wykupić bilet na lot do Polski i w umówionym terminie może stawić się u swojego nowego, polskiego pracodawcy. Pracownik z Bangladeszu, który pracuje w Polsce, ma pozwolenie na pracę wydane do pracy w konkretnej firmie i za każdym razem, kiedy będzie chciał zmienić pracę, musi liczyć się z tym, że formalności związane ze zmianą pracy mogą kosztować go dużo czasu, a także pieniędzy. W praktyce jest to prawo, które stopuje możliwość bezproblemowego przepływu zagranicznych pracowników na terenie Polski, ale w praktyce, dla pierwotnego pracodawcy, jest to pewien rodzaj zabezpieczenia przed zmianą pracy swojego pracownika. Z jednej strony, dla pracownika z Bangladeszu jest to minus, ponieważ trudniej mu zmienić pracę, z drugiej strony, dla pracodawców inwestujących w pracownika jest to rzecz pozytywna.

Nie ulega wątpliwościom, że zatrudnianie pracowników z Bangladeszu i innych krajów Azji Południowo Wschodniej jest dla polskich pracodawców korzystne. Po pierwsze, minimalna płaca w Polsce i tak kilkukrotnie przewyższa średnie wynagrodzenie w tym rejonie świata, po drugie, żyją oni i pracują w kraju stabilnym ekonomicznie, o rozwiniętym systemie świadczeń socjalnych i w przypadku dłuższego pobytu mogą liczyć na sprowadzenie do Polski swoich rodzin.