Odpowiednio naliczona płaca dla kierowcy

Wstąpienie Polski do krajów Unii Europejskiej miało ogromny wpływ na zmiany zachodzące na terenie kraju. Przede wszystkim otwarcie granic na zachód spowodowało dużą migrację zarówno z kraju jak i do kraju. Nowe możliwości pracy, dotacje unijne to wszystko to zapoczątkowało ogromny cykl zmian które przeżywamy do dnia dzisiejszego. Powstałe na terenie kraju autostrady i profesjonalne drogi pozwoliły na rozwój transportu kołowego który z doskonałym skutkiem zastąpił przewóz kolejowy. Cały transport skupił się na polskich drogach z którego korzystają również kierowcy zagraniczni.

Prowadzenie rozliczeń pracy kierowcy

milog rozliczanieNasi kierowcy to również doskonale przygotowani pod każdym względem fachowcy. Wyszkoleni, posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty. O ich profesjonalizmie świadczy fakt, iż chętnie zatrudniają ich nie tylko polscy właściciele firm transportowych ale również jeżdżą w zagranicznych korporacjach i dużych firmach transportowych.  Doskonale posługują się językami obcymi, znają dobrze niezbędne im prawo międzynarodowe są cenionymi  fachowcami. Jeszcze do niedawna pomimo doświadczenia i przygotowania merytorycznego na odpowiednim poziomie zarabiali o wiele mniej niż ich zagraniczni koledzy. Dopiero sytuację tą zmieniła niemiecka ustawa o płacy minimalnej tak zwany milog, dotyczy ona wszystkich rodzajów transportu. Ustawa ta obowiązuje od pierwszego stycznia  dwa tysiące piętnastego roku i mówi, że kierowca przebywający na terenie Niemiec ma prawo do wynagrodzenia w wysokości płacy minimalnej nie mniejszej niż osiem i pół euro brutto na godzinę. Każdy właściciel firmy transportowej którego transport znajduje się na terenie Niemiec ma obowiązek wypłacić taką stawkę godzinową za każdą godzinę tam spędzoną swojemu pracownikowi. Jeśli więc chodzi o milog rozliczanie leży w gestii pracodawcy a dokonać tego powinien księgowy zatrudniony w firmie. Jest to bardzo dobre i korzystne rozwiązanie dla każdego kierowcy zatrudnionego w firmie transportowej. Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków względem pracownika może on odwołać się do Państwowej Inspekcji Pracy.

Ustaw o płacy minimalnej to bardzo dobre rozwiązanie dla każdego kierowcy, dzięki temu wszyscy oni otrzymają takie samo, należne im wynagrodzenie. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest wywiązywanie się z obowiązujących przepisów. Jeżeli nie będą przestrzegać tych zaleceń grożą im poważne sankcje karne. Dzięki temu Polski kierowca będzie czuł się doceniony na równi z jego kolegami pracującymi dla zagranicznych pracodawców co w zdecydowany sposób wpłynie na jakość wykonywanych przez niego obowiązków.