Na czym polega praca agencji public relations?

Public relations (w skrócie: PR) jest kształtowaniem stosunków społecznych podmiotu, który działa publicznie. Celem takich działań jest troska o dobry wizerunek firmy i tworzenie silnych relacji marki z odbiorcą. Działaniami w tym obszarze zajmują się profesjonalne firmy – agencje public relations.

Zadania agencji public relations

agencja public relationsDziałania PR można przyporządkować różnym dziedzinom, takim jak: marketing, komunikacja społeczna, zarządzanie. W przypadku rozpatrywania public relations w kontekście działań marketingowych jego głównym celem jest właśnie budowanie marki poprzez udostępnianie otoczeniu informacji dotyczących firmy, jej produktów albo usług, przy użyciu do tego celu kanałów medialnych. Jeśli chodzi o public relations w kontekście komunikacji społecznej, podkreśla się cały proces zarządzania informacją, którego celem jest stworzenie w świadomości odbiorcy konieczności istnienia przedsiębiorstwa wskutek wytworzenia swoistego zaufania do firmy. Public relations jest również strategicznym elementem zarządzania organizacją, a jego funkcją jest sprawna i efektywna komunikacja – z otoczeniem, jak i wewnątrz podmiotu. W Polsce działa kilkaset agencji public relations, które zorganizowane są w postaci spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych lub jednoosobowych działalności. Wiele z nich skupionych jest wokół organizacji branżowej, a mianowicie Związku Firm Public Relations (ZFPR). Agencja public relations wykonuje szereg działań, przede wszystkim zajmuje się analizą opinii publicznej, czyli poszukiwaniem czynników, które mają wpływ na wizerunek klienta. Pozwala je też wykorzystać w praktyce, proponując czynności, które będą pozytywnie oddziaływać na ten wizerunek. Agencje public relations utrzymują w imieniu klienta kontakt z mediami, zajmują się też tworzeniem i udostępnianiem materiałów prasowych, pisaniem przemówień, organizacją eventów oraz uczestnictwem w imprezach branżowych. Obszarem ich działań jest także copywriting i prowadzenie m. in. blogów klientów, promocja klienta w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter), a także stałe monitorowanie materiałów dotyczących firmy, które ukazują się w mediach.

Opinia publiczna często myli działania agencji public relations z działaniami agencji reklamowej. Rzeczywiście, zarówno agencje PR, jak i reklamowe, realizują podobne cele. Zasadnicza różnica polega na zastosowanych środkach przekazu. Agencje reklamowe obsługują przede wszystkim płatne media, a agencje PR- koncentrują się na bezpłatnych środkach komunikacji.