Deprecated: Funkcja Elementor\DB::is_built_with_elementor jest przestarzała od wersji 3.2.0! Zamiast jej proszę użyć Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/pikseolo/domains/baza-firm-polskich.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5379
Młot do dynamicznej próby udarności - Baza firm polskich

Młot do dynamicznej próby udarności

 

Udarność jest cechą materiału określającą jego odporność na pękanie przy obciążeniu dynamicznym. Udarność stosuje się, jako stosunek pracy potrzebnej do złamania znormalizowanej próbki z karbem do pola powierzchni przekroju poprzecznego tej próbki w miejscu karbu. Udarność materiałów kruchych jest mała, a ciągliwych duża. Próby udarowe wykonuje się w celu określenia wpływu prędkości obciążenia i odkształcenia na własności mechaniczne materiałów przy obciążeniach dynamicznych.

Pęknięcie próbki pod wpływem uderzenia młota

młot charpyDo wykonania badań udarności dynamicznej wykorzystuje się urządzenia umożliwiające przyłożenie dużej siły w krótkim czasie, zwane najczęściej młotami udarowymi. Najczęściej spotykanym urządzeniem jest młot charpy, który umożliwia wyznaczenie energii potrzebnej do udarowego złamania próbki podpartej końcami na dwóch podporach za pomocą uderzającego w nią środkowo wahadła. Młot Charpy’ego składa się z podstawy i dwóch słupów, w których łożyskowane jest wahadło z bijakiem. Do słupów przymocowane są podpory, na których umieszcza się próbkę w taki sposób, aby karb usytuowany był od strony przypór. Po zwolnieniu zaczepu wahadło z bijakiem opada z najwyższego położenia określonego kątem alfa zamieniając swą początkową energię potencjalną na kinetyczną. Próbę udarności wykonuje się w celu dokonania oceny zachowania się materiału w warunkach sprzyjających kruchemu pękaniu, stworzonych w próbce obecnością karbu i dużą szybkością odkształcenia wywołaną dynamicznym działaniem siły oraz działaniem temperatury. Badania udarności mają szczególne znaczenie dla stali ulepszanych cieplnie, gdy wraz z korzystnym wzrostem wytrzymałości i twardości zachodzi szkodliwy wzrost kruchości materiału. Pozwalają one w tym przypadku ustalić optymalne warunki obróbki cieplnej. Jeżeli podczas próby udarności próbka nie została złamana, lecz jedynie zgięta i przeszła przez podpory, zużyta energia nie może być traktowana jak wynik udarności. W takim przypadku próbę uznaje się za nieważną. Należy pamiętać, aby do porównań brać wyniki otrzymane na próbkach o takim samym kształcie, rodzaju karbu, a wymiary mogą być porównywalne.

Podsumowując, wyznaczanie udarności za pomocą młota Charpy’ego polega na złamaniu jednym uderzeniem młota wahadłowego próbki z karbem podpartej swobodnie na obu końcach i pomiarze pracy odpowiadającej energii zużytej na jej złamanie. W próbach udarności rezygnuje się z wyznaczania naprężeń, określa się natomiast pracę zniszczenia próbki. Takie podejście podyktowane jest po pierwsze trudnością i małą dokładnością ewentualnego pomiaru siły, a po drugie tym, że stan naprężenia w próbce obciążanej statycznie jest zupełnie inny niż przy obciążeniu udarowym.