Mierzenie podstawowych sił wytrzymałościowych

 

Przyrządy pozwalające na analizę wytrzymałości różnych typów materiałów nazywane są maszynami wytrzymałościowymi. Maszyny wytrzymałościowe pozwalają na poddanie danego materiału szeregowi procesów naprężania, które w efekcie końcowym prowadzą do jego odkształcenia. W tym samym czasie mierzone są wartości wielkości siły oraz odkształceń. Rodzajów maszyn wytrzymałościowych jest kilka. Ze względu na kategorię powstających odkształceń możemy wyróżnić zrywarki, prasy oraz maszyny o charakterze uniwersalnym.

Klasyfikacja maszyn wytrzymałościowych

maszyny wytrzymałościoweZrywarki to maszyny wytrzymałościowe pozwalające na analizę i rejestrowanie podstawowej zależności, która występuje pomiędzy przyrostem długości a siłą jaka została wykorzystana do rozciągnięcia danego odcinka badanego materiału. Przyjmuje się, że są to urządzenia pozwalające na badanie statystycznej wytrzymałości na zrywanie. Dodatkowo przy udziale zrywarek można także badać wytrzymałość dynamiczną, które szczególnie mocno cenione są w metodach wspinaczkowych. Kolejnym rodzajem maszyn wytrzymałościowych są prasy. Służą one do pomiaru sił ściskających. Bardzo często wykorzystywane są do pomiaru wytrzymałości takich materiałów jak na przykład beton. Podczas pomiaru sił ściskających wywierany jest odpowiedni nacisk na badany przedmiot lub materiał pomiędzy dwoma elementami roboczymi. Prasy mogą być hydrauliczne, pneumatyczne, mechaniczne oraz z napędem elektromagnetycznym. Ostatnim typem maszyny wytrzymałościowej, którą wyróżniamy w kategorii maszyn testujących odkształcenia są urządzenia uniwersalne. Ich działanie pozwala na pomiar zarówno sił ściskania jak i rozciągania. Dodatkowo ich odpowiednie przystosowanie pozwala także na pomiar odporności danego materiału na zgniatanie. Maszyny wytrzymałościowe można także podzielić ze względu na sposób prowadzenia przez nie testów na testy statyczne oraz dynamiczne. Testy statyczne zakładają wzrost naprężeń, które pojawiają się stosunkowo w czasie. Z kolei próby dynamiczne pozwalają za zastosowanie siły względem badanego materiał na krótki odcinek czasu. W przeciwieństwie do badań statycznych dynamiczne dają obraz miejscowego działania siły.

Znajomość wytrzymałości materiałów jest niezwykle istotna. Pozwalają one ocenić ich przydatność w wielu dziedzinach przemysłu. To dzięki znajomości wytrzymałości ostatecznie ocenia się ich zastosowanie na przykład w budownictwie. Maszyny wytrzymałościowe są stróżem jakości produkowanych przedmiotów. Każdy nowy przedmiot oraz materiał muszą zmierzyć się z jej oceną przed ich konkretnym zastosowaniem w prawdziwym życiu.