Leczenie zespołu stresu pourazowego wśród dorosłych

Zespół stresu pourazowego dotyka osób, które w swoim życiu przeżyły jakieś zdarzenie traumatyczne. Z całą pewnością objawów PTSD nie można lekceważyć. W skrajnej postaci mogą prowadzić one do próby samobójczej. PTSD jest zaburzeniem znanym już od dłuższego czasu. Specjaliści zauważyli, że nie każda osoba, która doświadczyła w swoim życiu jakiejś traumy, doświadcza w późniejszym czasie trudności ze zdrowiem psychicznym.

Jak wygląda terapia zespołu stresu pourazowego?

zespół stresu pourazowego w warszawie u dorosłychTraumatyczne przeżycia mogą w istotny sposób wpłynąć na zdrowie psychiczne. Wystarczy spojrzeć na osoby, które uczestniczyły w wojnach lub przeżyły kataklizmy. Za zdarzenie traumatyczne należy uznać sytuację, która pośrednio lub bezpośrednio zagrażała naszemu zdrowiu lub życiu. Badacze zwracają uwagę na fakt, że u nie każdej osoby rozwija się zespół stresu pourazowego. Decyduje o tym między innymi indywidualna odporność na silne przeżycia emocjonalne. Silne związki z innymi ludźmi wpływają bez wątpienia na odporność psychiczną. Wiele osób po ciężkich przeżyciach cierpi z powodu PTSD. Do typowych objawów należą między innymi nawracające i natrętne wspomnienia dotyczące traumatycznego wydarzenia, wzmożony lęk oraz drażliwość. Warto wspomnieć, że zespół stresu pourazowego w Warszawie u dorosłych można z powodzeniem leczyć. Pacjentami warszawskiej kliniki zajmuje się sztab specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w terapii PTSD. Z pośród oddziaływań psychologicznych największą popularnością cieszy się psychoterapia poznawczo-behawioralna. Dosyć unikalną i nowoczesną metodą leczenia zespołu stresu pourazowego jest desensytyzacja za pomocą ruchu gałek ocznych. Choć może to się wydawać nieprawdopodobne określony ruch gałek ocznych może zatrzymywać natrętne myśli związane ze wspomnieniem sytuacji traumatycznej. Warto podkreślić jednak, że każdy pacjent jest inny i wymaga indywidualnego podejścia ze strony terapeuty. W leczeniu PTSD pomaga również szczegółowe opisywanie swoich przeżyć i myśli związanych z traumatycznym wydarzeniem. Wszytko odbywa się w obecności terapeuty, który wspiera emocjonalnie pacjenta.

W leczeniu zespołu stresu pourazowego dominują oddziaływania psychologiczne. Warto jednak zaznaczyć, że w szczególnych przypadkach wskazana jest również konsultacja psychiatryczna. Kiedy objawy PTSD są zbyt nasilone, warto siegać po sprawdzone leki psychotropowe. Z reguły korzysta się z nowoczesnych leków przeciwdepresyjnych, które w zwiększonej dawce obniżają poziom lęku i napięcia. Psychoterapia łączona z farmakoterapią daj najlepsze rezultaty.