Kompleksowy system ochrony przed ogniem

Obiekty, w których jednocześnie może przebywać wiele osób muszą być wyposażone w instalacje oraz rozwiązania zapewniające ich bezpieczeństwo. Musi być to zapewnione na wielu płaszczyznach, które są określone w aktualnych przepisach prawnych takich jak ustawy czy rozporządzenia. Jednym z większych zagrożeń, które mogą wystąpić w przestrzeni zamkniętej jest z całą pewnością pożar. Ogień stanowi bardzo duże zagrożenie zarówno dla życia i zdrowia ludzkiego jak i również zgromadzonego mienia.

Bierne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych

kompleksowe zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowychDodatkowo może powodować on silne zadymienie co dodatkowo utrudnia akcję ewakuacyjną i ratunkową. W związku z tym w budynkach stosowane muszą być sprawdzone rozwiązania uniemożliwiające rozprzestrzenianie się ognia. Jednym z nich są kompleksowe zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych, które mają na celu zwiększenie odporności na działanie wysokiej temperatury. Dzięki temu zapewniana jest nośność konstrukcji przez wymagany czas. Jest to niezwykle istotne ponieważ to właśnie do niej przytwierdzane są wszelkie urządzenia oraz instalacje pozwalające ewakuować się bezpiecznie z budynku. W celu zapewnienia wymaganej odporności ogniowej na konstrukcję nanoszone są specjalne preparaty. Musi się to odbywać w określonych przez producenta warunkach. Można tutaj wymienić chociażby wilgotność powietrza czy jego temperaturę. Wszelkie czynności muszą być realizowane przez uprawnione do tego celu osoby. W celu zapewnienia ich bezpieczeństwa wszelkie pomieszczenia, gdzie nanoszone są środki muszą być dokładnie wentylowane. Warto wspomnieć, że zabezpieczenia konstrukcji metalowych są zaliczane do ochrony biernej. Jest ona uzupełniana aktywnymi środkami do których zaliczyć można między innymi system sygnalizacji pożaru. Jego zadaniem jest szybkie wykrycie zagrożenia oraz przekazanie stosownej informacji odpowiednim służbom.

Oprócz tego musi on skutecznie zaalarmować osoby zgromadzone w obiekcie i jego pobliżu o zaistniałym zagrożeniu. Jak widać obecnie wartością nadrzędną jest bezpieczeństwo osób zgromadzonych w przestrzeniach zamkniętych. W przypadku takich budynków jak chociażby kina czy teatry konieczne jest stosowanie certyfikowanych systemów, które pozwalają przeciwdziałać pojawieniu i rozprzestrzenianiu się ognia. Jest to jedyny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie danego budynku. Warto wspomnieć, że w tym celu stosowane są zarówno bierne jak i aktywne środki ochrony. Rolą projektanta jest odpowiedni ich dobór tak żeby spełnić wymagania zawarte w przepisach prawnych.