Kiedy sprawdzać regały magazynowe?

Sprawdzonym i doskonałe rozwiązaniem do przechowywania i organizacji magazynów każdej wielkości są regały. Dostarczają wygodny i bardzo ekonomiczny sposób przechowywania i dostępu do palet dodatkowo są zazwyczaj proste w konfiguracji. Wymagają kotwiczenia i regularnych kontroli, aby zminimalizować prawdopodobieństwo niebezpiecznych wypadków. Powinny być osadzone ze względu na zbyt duże lub nierównomierne rozłożenie ciężaru, indywidualne wymagania dotyczące miejsca pracy lub lokalne przepisy budowlane. Każdy użytkownik posiada sprawdzone sposoby na przeprowadzanie regularnych kontroli systemu regałów paletowych.

O budowie okresowego planu na przegląd regałów magazynowych

profesjonalny przegląd okresowy regałów magazynowychAby bezpiecznie zakotwiczyć regały magazynowe warto posiadać plan działania, zrozumieć i przestrzegać wszystkich instrukcji producenta oraz sprawdzić, czy wszystkie mocowania są szczelne. Przed  zainstalowaniem systemu regałów magazynowych należy przygotować plan projektu. Jeśli magazyn jest wystarczająco duży należy rozważyć współpracę z inżynierem w celu ustalenia najlepszego sposobu wykorzystania przestrzeni. Podczas opracowywania wstępnego planu należy postepować zgodnie z pytaniami regulujacymi drogę. Wymiary przestrzeni, biorąc pod uwagę wszelkie kanały napowietrzne i wyładowania atmosferyczne na której zostaną osadzone regały. Ilość miejsca po obu stronach regałów paletowych do bezpiecznego chodzenie i wygody dostępy wózka widłowego. Sposób ochrony alejek dla dodatkowego bezpieczeństwa. Odległość od miejsca rozładunku do systemu regałów paletowych. Stały plan szkoleń uczy pracowników i kierownictwo właściwego sposobu korzystania z regałów paletowych. Niewłaściwe użytkowanie regału paletowego może spowodować poważne obrażenia i utratę produktu. Przeszkolenie jest kierowane do wszystkich obecnych pracowników w zakresie właściwych procedur przechowywania, w tym sposobu zabezpieczania przedmiotów na regałach lub za pomocą wózka widłowego. Ten profesjonalny przegląd okresowy regałów magazynowych powinien zawierać instrukcje dotyczące utrzymania limitu wagi na każdym stojaku i unikania zwisu. Aby usprawnić proces należy zaimplementowac system etykietowania i rejestrowania. Kolejno oznaczyć każdy regał magazynowy trwałym materiałem do etykietowania, aby łatwiej było znaleźć i pobrać znajdujące się tam towary. Przeprowadzić system rejestrowania wszelkich incydentów, obaw lub sugestii pracowników. Każdy nowy pracownik powinien zostać przeszkolony w zakresie procedur, a szkolenie powinno być aktualizowane i ponownie angażowane w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zmian lub problemów.

Wszystkie systemy regałów paletowych i magazynów są dostarczane z instrukcjami producenta, które obejmują limit wagi, instrukcje montażu, zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i inne przydatne informacje. Ponieważ każdy producent projektuje i wykonuje stojaki w inny sposób, konieczne jest przestrzeganie tych instrukcji i powstrzymanie się od rozwiązań typu zrób to sam. Przestrzegając wszystkich instrukcji producenta zapewniamy stabilną instalację i działanie w ramach wszelkich potencjalnych gwarancji. Protokoły instalacji i zalecenia dotyczące mocowania można odszukać na stronie internetowej producenta. Jak również skorzystać z przewodnika po identyfikatorze stojaka aby pomóc dowiedzieć jakie jest pochodzenie sprzętu.