Jak korzystać z opryskiwacza akumulatorowego

 

Najlepiej mieć w magazynie oddzielne opryskiwacze ogrodowe do pestycydów, herbicydów i nawozów i wyraźnie oznakuj każdą zawartością. Zapobiegnie to zanieczyszczeniu krzyżowemu. Jeśli używasz jednego do wielu celów, pamiętaj o jego dokładnym wyczyszczeniu po każdym użyciu. Ponieważ chemikalia mogą przyczyniać się do zanieczyszczenia gleby i wody, rozważ zastosowanie innych metod, takich jak kontrola kulturowa lub mechaniczna, w celu rozwiązania problemów związanych ze  szkodnikami.

Użycie opryskiwacza akumulatorowego wymaga ostrożności

opryskiwacze akumulatoroweZawsze napełniaj i pompuj opryskiwacz na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu. Po użyciu opryskiwacza dokładnie umyj ręce wodą z mydłem i umyj ubrania oddzielnie od normalnego prania. Niemniej opryskiwacze akumulatorowe to szybki i skuteczny sposób dostarczania pestycydów, herbicydów i nawozów w ogrodzie. W razie potrzeby można dostosować oprysk i łatwo pokryć powierzchnię rośliny roztworem oprysku. Możesz także zaoszczędzić pieniądze, stosując skoncentrowane rozwiązania. Prawidłowo używany opryskiwacz może służyć wiele lat. Po napełnieniu opryskiwacza i ponownym umieszczeniu pompy w zbiorniku proces zwiększania ciśnienia jest prosty i skuteczny. Chwyć za uchwyt pompy i obróć w prawo, aby upewnić się, że pompa jest w pełni włożona w opryskiwacz. Nie dokręcaj zbyt mocno. Następnie obróć uchwyt pompy o około 1/4 obrotu w lewo, aby zwolnić lub odblokować uchwyt pompy. W zależności od opryskiwacza może być konieczne lekkie naciśnięcie, aby odblokować uchwyt. Potem pociągnij uchwyt pompy prosto do góry, aż się zatrzyma. Następnie naciśnij uchwyt pompy prosto w dół. To zmusza powietrze do opryskiwacza, aby zwiększyć ciśnienie zawartości. Później pompuj uchwyt w taki sam sposób, jak w krokach 3 i 4, aż poczujesz silny opór podczas pchania w dół. Może być konieczne pompowanie w dowolnym miejscu od 10 do 30 razy w celu zwiększenia ciśnienia, w zależności od opryskiwacza i ilości zawartej w nim cieczy. Niektóre opryskiwacze mają zawór bezpieczeństwa. Jeśli usłyszysz syczenie, przestań pompować. Mocno dociśnij uchwyt z powrotem do górnej części pompy. Obróć uchwyt o około jedną czwartą obrotu w prawo, aby zablokować go z powrotem w górnej części pompy.

Gdy uchwyt jest prawidłowo zablokowany z powrotem w pompie, nie powinno być możliwości jego wyciągnięcia. W razie potrzeby powtórz proces pompowania podczas rozpylania roztworu. Gdy zużyjesz więcej produktu, ciśnienie w butli spada i zauważysz spadek przepływu. Pompuj w razie potrzeby, aby utrzymać ciśnienie.