Inwestycja w automatykę przynosi wymierne korzyści

 

Zakłady przemysłowe są jednym z przykładów miejsc, w których są wdrażane najnowsze rozwiązania technologiczne. Dotyczy to zarówno maszyn jak i sposobów zarządzania pracownikami czy przebiegu procesu. W związku z tym inwestorzy bardzo często decydują się na unowocześnienie linii produkcyjnej czy jej modernizacje. Często jest to spowodowane chęcią pozostania konkurencyjnym w stosunku do innych firm obecnych na rynku, które oferują podobny produkt bądź usługę.

Zakład bazujący na automatyzacji produkcji

instalacje automatykiDróg do osiągnięcia celu jest wiele jednak niektóre z nich są zdecydowanie rekomendowane. W zakładach produkcyjnych pierwszą czynnością którą należy wykonać jest analiza stanu wyjściowego, który posłuży do zaplanowania modernizacji. W tym celu trzeba oszacować obecne koszty działalności oraz wydajność procesu w ujęciu ilości wyprodukowanych sztuk produktu. W ten sposób można wstępnie oszacować koszt jednej wyprodukowanej sztuki oraz możliwości produkcyjne. Wskazane jest również przeprowadzenie audytu energetycznego, który może w dużej mierze przyczynić się do zdiagnozować potencjalnych miejsc, gdzie można zoptymalizować zużycie energii. Nic nie przynosi jednak takich zysków jak instalacje automatyki, które są w stanie przynieść bardzo duże zyski. Jest to wynikiem optymalizacji kosztów procesu przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji. Układy automatyki z reguły bazują na kilku urządzeniach. Podstawą są wszelkiego rodzaju czujniki, które przekazują informację o procesie do jednostki kontrolno-wykonawczej. Z reguły jest nią sterownik programowalny, który realizuje algorytm wgrany przez programistę. W ten sposób w zależności od kombinacji stanów na wejściach (sygnałów z czujnika) sterownik wysterowuje wyjścia, które na przykład ząłącza daną maszynę czy obwód. Oprócz tego często stosowane są roboty przemysłowe, które są w stanie zautomatyzować niektóre czynności wykonywane przez pracowników. Czynności te są z reguły monotonne co prowadzi do uczucia znużenia pracowników oraz spadku ich wydajności.

Dzięki zastosowaniu robotów przemysłowych proces może zostać zautomatyzowany a pracownicy przesunięci do innych zadań, które zapewnią im poczucie spełnienia zawodowego. Roboty posiadają również większą wydajność od pracownika fizycznego co prowadzi z kolei do wzrostu produkcji. Jak widać zastosowanie układów automatyki w zakładzie przemysłowym przynosi wiele korzyści, które powodują wzrost konkurencyjności zakładu na tle konkurencji. Właśnie dlatego właściciele firm produkcyjnych tak chętnie decydują się na inwestycje w automatyzację produkcji.