Funkcje zestawów hydroforowych

Głównym zadaniem zestawów hydroforowych jest utrzymanie ciśnienia wody na odpowiednim poziomie. Dotyczy to instalacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych i wszystkich innych. Mowa również o stacjach uzdatniania wody i pompowniach. Wspomnieć należy ponadto o systemach przeciwpożarowych, które także muszą spełniać najważniejsze kryteria. Producenci zestawów starają się ustawiać je w innych niesprzyjających warunkach. W każdym przypadku są to w pełni zautomatyzowane zestawy hydroforowe, które zawsze kontrolują, czy ilość wody w instalacjach jest na właściwym poziomie.

Zestaw hydroforowy do ochrony przeciwpożarowej

hydroforowe zestawy ppożZaplanowanie i konstruowanie każdego systemu przeciwpożarowego wymaga bardzo dużej ostrożności i dokładności w dokonywaniu wszelkich pomiarów. Bierze się wówczas pod uwagę wszystkie niezbędne aspekty. Zalicza się do nich przede wszystkim zasady techniczne i przepisy budowlane obowiązujące na szczeblu lokalnym. Wszystkie hydroforowe zestawy ppoż muszą zapewniać idealną i niczym niezakłócaną pracę pompowni pożarowej. Nie mogłoby to się udać, gdyby odpowiednia wartość ciśnienia pozwalająca na wypływanie wody z poszczególnych urządzeń gaśniczych. Punkty, z których czerpię się wodę noszą nazwę hydrantów i dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne. W zestawach przeciwpożarowych bardzo ważną funkcję pełnią oczywiście pompy. Istotną rolę odgrywają zbiorniki magazynujące, których działanie wpływa bezpośrednio na niwelację ryzyka wystąpienia zjawiska kawitacji. Każda instalacja przeciwpożarowa powinna mieć zamontowany jeden układ. Ma być on odpowiedzialny za podnoszenie ciśnienia do pożądanych wartości. Chodzi o nie tylko o cele przeciwpożarowe, ale również gospodarcze. Treść jednego z rozporządzeń zezwala  ponadto na możliwość przyłączenia do instalacji przeciwpożarowej urządzeń sanitarnych. Warunkiem jednak jest to, by w przypadku awarii, woda nie wydostawała się z niej na zewnątrz. Może wówczas być to początkiem znacznie większych problemów. Często w takich sytuacjach stosuje się więc łączone systemy. Ich montaż pozwala odciąć w razie konieczności instalację bytową od przeciwpożarowej.

Zestawy przeciwpożarowe muszą być odpowiednio zabezpieczone przed szkodliwym działaniem wilgoci. Najlepiej, gdy temperatura w najbliższym ich otoczeniu jest w miarę wyrównana do jednej wartości. Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Może dojść do sytuacji, gdy instalacja okaże się nieszczelna. By zminimalizować ryzyko, często stosuje się odpływy grawitacyjne. A gdy jest to niemożliwe, zastępuje się to pompą odwadniającą. Wszelkie parametry powinno ustawiać się zgodnie z dołączonymi dokumentacjami technicznymi.