Formalna typologia cleanroom

 

Typologia cleanroom to zagadnienie, które dotyczy przede wszystkim funkcjonowanie laboratoriów i innych obiektów, w których muszą koniecznie być zachowane i respektowane normy odnośnie zanieczyszczeń. Na dzień dzisiejszy sformułowanie to powoli jest spolszczane, w opracowaniach możemy również spotkać się z określeniem czysty pokój. Oczywiście wymagania te nie są ustalane indywidualnie przez każde laboratorium, jakie decyduje się na wykonywanie takich badań, które wymagają spełnienia warunków dotyczących czystości. Istnieją oficjalne typologie, zatwierdzone przez właściwie organy, które laboratoria są obowiązane wdrażać.

Czysty pokój – wymagania formalne

oficjalna klasyfikacja cleanroomJak wspomniano już wcześniej, opisywana typologia dotyczy zanieczyszczeń, które nie mogą znaleźć się w pomieszczeniach, jeżeli mają one być zgodne z typologią cleanroom. Wytyczne te stanowią zjawiska wieloaspektowe. Przede wszystkim zatem oficjalna klasyfikacja cleanroom nakazuje takie wydzielanie pomieszczeń, aby nie mogły do nich się dostać zanieczyszczenia zewnętrzne. Może to być spełnione przy wykorzystaniu różnych rozwiązań architektonicznych, z których jednym z najpopularniejszych jest montowanie śluzy do wchodzenia i wychodzenia z pokoju. W śluzie mogą być stosowane różne sposoby na pozbycie się zanieczyszczeń. Oczywiście aby były zachowane takie oficjalne wymagania, ani do samego pokoju badań, ani do miejsca  przeznaczonego na dezynfekcję, nie można wchodzić w zwykłych ubraniach. Konieczne jest zakładanie specjalnej odzieży, która dla laika może kojarzyć się ze strojem kosmonauty, a która zabezpiecza przed przedostawaniem się pyłów itd. Do chronionego pomieszczenia. Należy jednak wspomnieć, że odpowiednia odzież i konstrukcja pomieszczeń to nadal za mało, aby spełniać oficjalne wymagania. Konieczny jest również montaż specjalistycznych urządzeń, które służą do oczyszczania atmosfery z zanieczyszczeń, jakie mimo wszystko znajdą się we wnętrzu, a również zapewniają odpowiednią wentylację i inne potrzebne parametry.

Na koniec warto wspomnieć pokrótce o tym, o jakich rodzajach zanieczyszczeń można mówić w przypadku tej typologii. Przede wszystkim dotyczą one różnego rodzaju pyłów, nie każdy może zdaje sobie z tego sprawę, ale pyły są powszechnie obecne w praktycznie każdym środowisku pracy. Spełnione musza być również wymagania odnośnie kurzu, ale również płynów, oparów chemicznych, gazów czy innych substancji, których obecność w atmosferze może wpłynąć na zafałszowanie wyników badań i uzyskanie ich błędnych rezultatów.