Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa dla Ciebie

Instalacje elektryczne ewoluowały na na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. W tej chwili, mnogość odbiorników oraz poziom ich zaawansowania jest na tyle wysoki, że niezbędne było opracowanie skutecznego sposobu na zabezpieczenie instalacji, odbiorników oraz użytkownika. Wyróżniamy trzy rodzaje zabezpieczeń: ochrona przeciwzwarciowa, przeciwprzeciążeniowa i przeciwporażeniowa. Obecnie, z powodzeniem stosuje się kilka tych rozwiązań.

Jak działa automatyka zabezpieczeń elektroenergetycznych?

innowacyjna elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowaDo bezpośredniej ochrony zdrowia i życia wykorzystuje się wyłączniki różnicowoprądowe. Do ochrony przeciwzwarciowej lub przeciwprzeciążeniowej – bezpieczniki topikowe i wyłączniki nadprądowe (nadmiarowoprądowe). Ponad wspomniane rodzaje ochrony, w instalacjach elektrycznych możemy znaleźć ochronę przeciwprzepięciową. Zabezpieczenia elektroenergetyczne często są nazywane ,,cichymi strażnikami”. Wynika to ze sposobu realizowania powierzonych im zadań. Innowacyjna elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa cały czas obserwuje bieżące warunki pracy systemu elektroenergetycznego. Bazując na przyjętych do realizacji kryteriach dokonuje wykrycia, a następnie rozpoznania i zlokalizowania miejsca wystąpienia zakłócenia. Ostatnim etapem jest podjęcie decyzji. Jeżeli decyzją układu zabezpieczeniowego jest brak konieczności podjęcia jakichkolwiek działań – układ działa w sposób ,,milczący” – stąd też jego nazwa ,,milczący strażnik”. Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej odróżniają stan zakłócenia od stanu pracy normalnej na podstawie wybranego zbioru informacji o wartości prądów, napięć, częstotliwości, temperatury itd. Obróbka tej informacji, a następnie diagnoza dotycząca stanu pracy przebiega według uprzednio zaprogramowanego algorytmu postępowania. Identyfikacja przez zabezpieczenie stanu zakłóceniowego w dowolnym elemencie lub układzie elektroenergetycznym opiera się na pomiarze wielkości fizycznych, których odpowiednia zmiana w czasie charakteryzuje się wystąpienie stanu zakłóceniowego.

Należy pamiętać o tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zabezpieczenia elektryczne należy okresowo badać, aby zapewnić ich sprawne działanie w każdej sytuacji. Mając na uwadze bezpieczeństwo, producenci różnych urządzeń elektrycznych zamieszczają w swoich produktach zabezpieczenia przeciwprzepięciowe (np. listwy zasilające) lub wymienne bezpieczniki. Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna zapewnia niemal 100% bezpieczeństwa potencjalnemu użytkownikowi.