Dokumenty hydrogeologiczne gruntów

 

Przed rozpoczęciem budowy nowej nieruchomości, konieczne jest przeprowadzenie badania gruntu, jak również sporządzenie dokładnej dokumentacji, dotyczącej gruntu, przed rozpoczęciem pierwszych etapów budowy, polegających na wykopaniu fundamentów, jak również rozpoczęcia budowy pierwszych kondygnacji budynku. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, konieczne jest dokonanie badania terenu przez inżyniera, który stwierdzi oraz wyda ostateczną decyzję, czy grunt nadaje się do zabudowy.

Podstawowa dokumentacja hydrogeologiczna

niezbędna dokumentacja hydrogeologicznaKonieczne jest przeprowadzenie badań gruntu, polegających na sprawdzeniu zawartości wody pod powierzchnią ziemi. Jeśli poziom zawartości wody okaże się zbyt wysoki, wówczas niemożliwe jest dokonanie czynności budowlanych, ze względu na bardzo wysoki poziom zagrożenia, niemniej jednak jeśli zostaną przeprowadzone czynności polegające na odprowadzeniu wody z gruntu, oraz ponowne przeprowadzenie badań polegających na zawartości wody w ziemi, wówczas pozwolenie na budowę nieruchomości na działce, znacznie łatwiej jest uzyskać. Niezbędna dokumentacja hydrogeologiczna, jest to zestaw dokumentów, jasno określających stan gruntu, które stanowią podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę od urzędu miasta lub gminy. Aby więc uzyskać pozwolenie na budowę, konieczne jest sporządzenie dokumentów, niemniej jednak aby w sposób prawidłowy wypełnić formularz oraz wniosek, konieczne jest także przeprowadzenie badań gruntu, pod względem zawartości wody w ziemi, jak również poziomu wody pod powierzchnią ziemi, na jakiej wysokości znajduje się wilgoć. Jeśli woda jest stosunkowo wysoko, czyli praktycznie pod powierzchnią ziemi, grunt ten nie nadaje się na podłoże budowlane, oraz pozwolenie na budowę nie zostanie wystawione przez urząd gminy. Niemniej jednak poziom wody zależny jest od położenia geograficznego, a najtrudniej jest znaleźć grunt w miejscach, gdzie udokumentowany jest dostęp do źródła wody pitnej, wówczas mamy najmniejsze szansę na sporządzenie dokumentacji oraz wniosku.

Warto mieć na uwadze, iż dokumentację hydrogeologiczną dokonuje inżynier, zajmujący się tego rodzaju czynnościami, jak również przeprowadzający badanie hydrogeologiczne gruntu. Po dokonaniu wszelkich badań gruntu, sporządzana zostaje dokumentacja, na podstawie której, wydane zostaje pozwolenie na budowę nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, jak również użytkowych, niemniej jednak również bloków czy też kamienic, które nie mogą być narażone na uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim gruntem.