Czym są agencje reklamowe?

Usługi oferowane przez różnego rodzaju agencje, bardzo często nachodzą na siebie i się pokrywają w zakresie. Agencje marketingowe różnią się od agencji public relations tym, że skupiają się w większym stopniu na marketingu niż na komunikacji. Agencje kreatywne różnią się od agencji reklamowych podejściem do sprawy ogólnej strategii o charakterze biznesowym. Każda z powyższych agencji różni się co do swojego sui generis. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu poniżej.

Cechy szczególne agencji reklamowych

agencja reklamowa w ToruniuNie ma takich branż, które mogłyby pewnym kawałkiem rynku zawładnąć na wyłączność. Różnego rodzaju branże kooperują i uzupełniają się, a w niektórych przypadkach nawet nachodzą zakresem swojej odpowiedzialności. Agencja reklamowa jest rodzajem działalności ściśle powiązanym z pojęciem reklamy. Reklama, w tradycyjnym ujęciu to wszelki sposób informowania o swojej działalności lub o swoim produkcie w celu wywołania u odbiorcy reklamy chęci spróbowania danej usługi bądź produktu. Reklama kojarzy nam się ze wszystkimi masowymi źródłami przekazu: telewizją, radiem, internetem, ale również z bilboardami, muralami, tablicami ogłoszeniowymi. Istnieją również pozamaterialne formy reklamy. Przykładem tego może być np. tzw. działanie wirusowe, polegające na przekazywaniu informacji o pewnym produkcie przez osoby, które w pewny sposób miały już styczność, czy to z jakąś reklamą, czy z jakimś tekstem, o charakterze ściśle marketingowym lub nie. Działania wirusowe mogą być wywoływane na kilki poziomach: może mieć np. pryzmat językowy, tj. opierać się na jakimś łatwym do zapamiętania i sugestywnym przekazie słownym, które w skrajnie efektywnej formie marketingu przedostaje się do języka codziennego na jakiś czas, bądź do języka potocznego na dłuższy czas. Istnieje agencja reklamowa w Toruniu, która zajmuje się tego typu działalnością reklamową. Z drugiej strony możemy mieć do czynienia ze strategią reklamową. Tak będzie np. w wypadku, kiedy postanowimy serią tekstów o charakterze specjalistycznym wywołać działanie wirusowe, które z poziomu specjalistycznego ma szansę dostać się do języka potocznego.

Istnieją dwa główne typu działalności reklamowej: działalność reklamowa w sensie kampanii lub pojedynczej reklamy oraz działalność reklamowa w sensie strategii. Sui generis agencji reklamowych to dziedzina reklamowa, skupiona na reklamowaniu, czyli na zachęcaniu za pomocą dostępnych środków do skorzystania z usług zlecającego. Agencje reklamowe nie będą skupiały się w swojej działalności na zagadnieniu komunikacji zewnętrznej lub wewnętrznej.