Co wyróżnia nowoczesny system parkingowy LPR?

Poruszanie się za pomocą samochodu po mieście wiąże się z koniecznością częstego parkowania. Ze względu na dużą ilość poruszających się po ulicach pojazdów, parkingi muszą dostosowywać swoje systemy obsługi, aby w jak najsprawniejszy sposób udzielać miejsca nadjeżdżającym klientom. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu parkingowego LPR w coraz większej ilości miejsc, szukanie postoju dla samochodu jest dużo łatwiejsze.

Charakterystyka nowoczesnego systemu parkingowego LPR

nowoczesne systemy parkingowe LPRNa dobrze funkcjonujący system parkingowy składa się cała automatyka, która umożliwia jego obsługę przy jak najmniejszym nakładzie pracy człowieka. Są to szlabany, punkty poboru opłat, bileterki oraz nowoczesne kamery LPR wyposażone w możliwość rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Dodatkowymi sprzętami ułatwiającymi pracę parkingu są interkom, który umożliwia kontakt z obsługą, czytnik dalekiego zasięgu oraz komputerowe prowadzenie statystyk. Przestrzeń zarządzana jest poprzez słupki parkingowe, co umożliwia bezosobową obsługą całego terenu. Nowoczesne systemy parkingowe LPR są spotykane coraz częściej, ponieważ znacznie usprawniają wjazdy na oraz wyjazdy przez szlaban. Samochód, po podjechaniu do wjazdu na parking, zatrzymuje się, a kamera czyta jego tablicę rejestracyjną. Otrzymuje on bilet ze specjalnie przygotowanym kodem kreskowym, który może opłacić w przygotowanym do tego miejscu. Podczas wyjeżdżania z parkingu kamera ponownie odczytuje tablicę rejestracyjną, co wystarcza do otwarcia szlabanu. Jest to system niezwykle wygodny, który nie wymaga od kierowców skanowania biletów z okna samochodu. Na parkingach wyposażonych w takie systemy pojawia się również możliwość kupowania abonamentu przez Internet, który umożliwia korzystanie z parkingu przez określoną ilość bez potrzeby drukowania biletów. Wtedy właśnie szlaban otwiera się na zapisany w systemie numer tablicy rejestracyjnej. Nowoczesne systemy parkingowe są niezbędne, aby jak najsprawniej obsługiwać klientów poruszających się w mieście za pomocą samochodu.

Wśród problemów z jakimi muszą borykać się kierowcy jeżdżący po mieście, to brak miejsc parkingowych najczęściej się powtarza. Brak dobrego systemu parkingowego może skutkować jego bardzo wolną obsługą. Ludzie poruszający się po mieście za pomocą auta najchętniej korzystają z parkingów wyposażonych w kamery LPR, które zapisują tablice rejestracyjne i pozwalają na korzystanie z abonamentu parkingowego, który można opłacić przez Internet., co znacznie przyspiesza proces parkowania.