BAZA-FIRM-POLSKICH.pl
 
 

Regulamin

 

I. Definicje

 

 1. Baza-Firm-Polskich.pl – portal umożliwiający zamieszczenie wpisu przez Użytkownika. Udostępnia on możliwość wyszukania przez pozostałe podmioty danych Użytkownika według nazwy, branży lub obszaru działalności.
 2. Użytkownik - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrowana w portalu Baza-Firm-Polskich.pl

 

II. Zasady ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu Baza-Firm-Polskich.pl
 2. Wszystkie dane przekazane przez Użytkownika do publikacji są jego własnością. Zabrania się ich kopiowania oraz wykorzystywania w celach innych niż na użytek własny.
 3. Dokonać wpisu firmy może jedynie zarejestrowany Użytkownik.
 4. Rejestracji można dokonać poprzez przycisk "Dodaj Firmę"
 5. Zamieszczanie adresu strony internetowej jest dozwolone wyłącznie w polu "adres www".
 6. Zamieszczanie linków do stron internetowych w dowolnej postaci jest niedozwolone.
 7. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Baza-Firm-Polskich.pl zastrzega sobie prawo do moderacji lub usunięcia wpisu firmy bez konieczności poinformowania o tym Użytkownika.
 8. Wpisy nie mogą naruszać dóbr osobistych pozostałych Użytkowników portalu.
 9. Baza-Firm-Polskich.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów zamieszczanych w portalu przez Użytkowników serwisu.
 10. Każdy Użytkownik ma prawo przesyłania do portalu Baza-Firm-Polskich.pl wszelkich informacji o błędnych danych innego Użytkownika, którego wpis zamieszczony jest w portalu Baza-Firm-Polskich.pl

 

III. Opłaty

 

 1. Dodanie firmy do katalogu firm jest bezpłatne i następuje w ramach pakietu „Standard”
 2. Użytkownik może dodatkowo promować swoją Firmę poprzez pakiety rozszerzone - wybierając jeden spośród dwóch pakietów płatnych: Business lub Prestige.
 3. Pakiety płatne mogą być udostępnione Użytkownikowi także w bezpłatnej wersji testowej na określony czas.
 4. Katalog Firm umożliwia dodatkowe formy promocji i reklamy na stronie głównej oraz pozostałych stronach portalu Baza-Firm-Polskich.pl
 5. Podane ceny są cenami brutto.

 

IV. Ograniczenia i odpowiedzialność

 

 1. Baza-Firm-Polskich.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług lub towaru oferowanego przez Użytkownika w konsekwencji skorzystania z jego oferty.
 2. Baza-Firm-Polskich.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami.
 3. Baza-Firm-Polskich.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu na skutek awarii, przerw technicznych, przerw w świadczeniu usług dostawców internetowych lub wskutek działań siły wyższej.

 

V. Polityka Prywatności

 

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Baza-Firm-Polskich.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik wyraża  zgodę na przetwarzane swoich danych osobowych przez Baza-Firm-Polskich.pl w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem portalu.
 3. Baza-Firm-Polskich.pl zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ustawie.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
 2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.